شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آی پرداز    تلفن تهران 88523113  موبایل 09309038575      گروه سایتهای اینترنتی آی     مجتمع زرین ندا   farhadtehran@yahoo.com

فهرست نرم افزارهای تجارت صنعت کشاورزی معدن و خدمات

نسخه ویژه پائیز 1393

قيمت (تومان)

 تعداد  آدرسها

عنوان نرم افزار

كد

رديف

20000

80000

نرم افزار صادركنندگان ، واردكنندگان و تجار

106

1

20000

80000

نرم افزار صنايع و خدمات ساختمان

107

2

15000

45000

نرم افزار صنايع و خدمات حرارتی ، برودتی و تاسيسات

108

3

10000

14000

نرم افزار صنايع و خدمات نفت ، گاز و پتروشیمی

109

4

15000

45000

نرم افزار شركتهای تعاونی

110

5

15000

32000

نرم افزار صنايع و خدمات برق ، الكترونيک ، مخابرات و سيستمهای ايمنی

111

6

10000

16000

نرم افزار صنايع و خدمات حمل و نقل

112

7

15000

50000

نرم افزار صنايع و خدمات كشاورزی و دامپروری

113

8

10000

21000

نرم افزار صنايع و خدمات شيميایی و پلاستيک

114

9

15000

30000

نرم افزار صنايع و خدمات غذایی

115

10

10000

21000

نرم افزار صنايع و خدمات بهداشتی ، دارویی و پزشکی

116

11

5000

7000

نرم افزار صنايع دريایی

117

12

10000

26000

نرم افزار صنايع و خدمات كامپيوتر و ماشينهای اداری

118

13

10000

17000

نرم افزار صنايع و خدمات نساجی ، بافندگی و پوشاک

119

14

5000

6000

نرم افزار صنايع و خدمات معدن

120

15

5000

5000

نرم افزار صنايع و خدمات چوب و مبلمان

121

16

10000

13000

نرم افزار صنايع و خدمات آب و فاضلاب

122

17

10000

10000

نرم افزار صنايع و خدمات چاپ ، انتشارات و تبليغات

123

18

10000

10000

نرم افزار صنايع و خدمات بسته بندی

124

19

10000

8000

نرم افزار صنايع كانی غیر فلزی

125

20

5000

5000

نرم افزار صنايع و خدمات فرش

126

21

10000

14000

نرم افزار صنايع فلزی

127

22

5000

4000

نرم افزار موسسات حسابداری و حسابرسی

128

23

5000

3000

نرم افزار صنايع و خدمات لوازم ورزشی

129

24

5000

2000

نرم افزار صنايع و خدمات لوازم تحرير و مهندسی

130

25

10000

9000

نرم افزار صنايع و خدمات اتومبيل ، خودرو و موتور سيكلت

131

26

5000

3000

نرم افزار صنايع و خدمات وسايل آزمايشگاهی

132

27

5000

5000

نرم افزار صنايع و خدمات لوازم خانگی

133

28

5000

6000

نرم افزار صنايع و خدمات صوتی ، تصویری ، فيلم ، عكس و سينما

134

29

10000

22000

نرم افزار موسسات علمی ، آموزشی و تحقيقاتی

135

30

5000

4000

نرم افزار كارخانجات و كارگاههای تولیدی  و صنعتی 

136

31

10000

24000

نرم افزار صنايع و خدمات راهسازی و راهداری

137

32

15000

30000

نرم افزار موسسات خدمات شهری و اداری

138

33

5000

4000

نرم افزار صنايع دستی 

140

34

10000

27000

نرم افزار صنايع و خدمات قطعات ماشين آلات و ابزارآلات صنعتی

141

35

5000

500

نرم افزار صنايع و خدمات ابزارآلات موسیقی

142

36

5000

1000

نرم افزار صنايع اسباب بازی

143

37

5000

4000

نرم افزار صنايع روشنایی

144

38

10000

8000

نرم افزار موسسات خدمات مسافرتی ، ايرانگردی و جهانگردی

145

39

5000

700

نرم افزار صنايع و خدمات جواهرآلات و مرصعات

146

40

5000

1500

نرم افزار موسسات خدمات بيمه

147

41

5000

3000

نرم افزار نشريات و ناشرين

148

42

10000

16000

نرم افزار بيمارستانها ، مراكز درمانی ، آزمايشگاهها و داروخانه ها

149

43

10000

6000

نرم افزار موسسات تهيه مسكن و  تعاونی های مسكن

150

44

10000

9000

نرم افزار هتل ها و مراكز سیاحتی و تفریحی

151

45

5000

3000

نرم افزار موسسات تاکسی سرويس

152

46

25000

94000

نرم افزار تلفن شركتها موسسات و كارخانجات

153

47

10000

12000

نرم افزار تلفن اصناف تهران بزرگ

154

48

10000

11000

نرم افزار فروشندگان قطعات يدكی و تعميرگاههای ماشين آلات ، اتومبيل و خودرو

209

49

5000

3000

نرم افزار اتحاديه ها و مجامع امور صنفی

183

50

10000

8000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان آذربايجان شرقی

155

51

5000

5000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان آذربايجان غربی  

156

52

5000

2500

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان اردبيل

157

53

10000

11000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان اصفهان

158

54

5000

1500

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان ايلام

159

55

5000

2000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان بوشهر

160

56

5000

1500

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان بويراحمد و كهكيلويه

161

57

50000

234000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان تهران و  البرز

162

58

5000

2500

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان چهارمحال و بختياری

163

59

10000

11000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان خراسان ( رضوی ، شمالی و جنوبی )

164

60

10000

12000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان خوزستان

165

61

5000

3000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان زنجان

166

62

5000

3000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان سمنان

167

63

5000

2500

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان سيستان و بلوچستان

168

64

10000

7000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان فارس

169

65

5000

3000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان قزوين

193

66

5000

2000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان قم

184

67

5000

2000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان كردستان

170

68

5000

4000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان كرمان

171

69

5000

4000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان كرمانشاهان

172

70

5000

3000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان گلستان

220

71

10000

6000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان گيلان

173

72

5000

2500

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان لرستان

174

73

10000

7000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان مازندران

175

74

5000

3000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان مركزی

176

75

5000

4000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان هرمزگان

177

76

5000

2500

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان همدان

178

77

5000

3500

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات استان يزد

179

78

5000

1000000

نرم افزار بين المللی جامع اروپا

600

79

5000

1000000

نرم افزار بين المللی جامع آسيا

601

80

5000

100000

نرم افزار بين المللی جامع خاورميانه

602

81

5000

100000

نرم افزار بين المللی جامع اقيانوسيه

603

82

5000

1000000

نرم افزار بين المللی جامع آفريقا

604

83

5000

1000000

نرم افزار بين المللی جامع آمريكا

605

84

5000

14000

نرم افزار بين المللی صادركنندگان ، واردكنندگان و تجار

506

85

5000

2000

نرم افزار بين المللی صنايع برق ، الكترونيک و مخابرات

511

86

5000

900

نرم افزار بين المللی صنايع و خدمات حمل و نقل

512

87

5000

800

نرم افزار بين المللی صنايع و خدمات كشاورزی و دامپروری

513

88

5000

700

نرم افزار بين المللی صنايع شيميایی و پلاستيک

514

89

5000

2000

نرم افزار بين المللی صنايع و خدمات غذایی

515

90

5000

2000

نرم افزار بين المللی صنايع و خدمات بهداشتی ، دارویی و پزشکی

516

91

5000

1000

نرم افزار بين المللی صنايع و خدمات كامپيوتر و ماشينهای اداری

518

92

5000

900

نرم افزار بين المللی صنايع و خدمات نساجی ، بافندگی و پوشاک

519

93

5000

600

نرم افزار بين المللی صنايع و خدمات چوب و مبلمان

521

94

5000

750

نرم افزار بين المللی صنايع و خدمات بسته بندی 

524

95

5000

1300

نرم افزار بين المللی نشريات و ناشرين

548

96

5000

2200

نرم افزار بازار تهران

221

97

45000

224000

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات تهران و حومه

213

98

10000

1200

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات شرق تهران

223

99

5000

1300

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات غرب تهران

224

100

5000

950

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات شمال تهران  

225

101

5000

950

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات كرج و حومه

214

102

5000

850

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات دماوند و حومه

215

103

5000

900

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات ورامين و حومه 

216

104

5000

950

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات اسلام شهر و حومه

217

105

5000

800

نرم افزار صنايع تجارت و خدمات ساوه و حومه

222

106

15000

39000

نرم افزار شركتها و موسسات جديدالتاسيس

218

107

5000

1500

نرم افزار مراكز پخش و فروشگاههای مواد غذایی

219

108

5000

750

نرم افزار بنگاههای معاملات اتومبيل

185

109

5000

850

نرم افزار قناديها و خشكبار فروشی ها

186

110

5000

800

نرم افزار پزشكان ، دندانپزشكان و داروسازان

187

111

5000

6000

نرم افزار رستوران ها ، اغذیه فروشی ها و تالارهای پذيرایی

188

112

5000

3000

نرم افزار پارچه فروشی ها و خياطی ها

189

113

5000

700

نرم افزار گل فروشی ها

190

114

5000

800

نرم افزار فروشگاههای مواد پروتئینی ، گوشت ، مرغ  و ماهی

191

115

5000

2000

نرم افزار فروشگاها و تعميرگاههای لوازم صوتی و تصويری  

194

116

5000

2000

نرم افزار فروشگاهها و تعميرگاههای لوازم خانگی

195

117

5000

1000

نرم افزار عكاسی ها و موسسات فيلمبرداری

196

118

5000

850

نرم افزار سالن های آرايش و زيبایی

197

119

5000

900

نرم افزار ساعت فروشی ها و تعميرگاههای ساعت

198

120

5000

700

نرم افزار فروشگاههای پوشاک ، البسه ، كيف و كفش

199

121

5000

1200

نرم افزار رنگ فروشی ها و فروشگاههای ابزارآلات ساختمانی

200

122

5000

850

نرم افزار فروشگاههای لوازم ورزشی

201

123

5000

950

نرم افزار فروشگاههای چوب و مبلمان 

202

124

5000

800

نرم افزار آبميوه و بستنی فروشی ها

203

125

5000

750

نرم افزار فروشگاههای كتاب ، روزنامه ، لوازم تحرير و مهندسی

204

126

5000

950

نرم افزار فروشگاهها و تعميرگاههای تلفن ، فكس و موبايل

205

127

5000

1000

نرم افزار مدارس و هنرستانهای غیر انتفاعی و دولتی

206

128

5000

950

نرم افزار الکتریکی ها و فروشندگان و تعميرگاههای وسايل برقی

207

129

5000

1200

نرم افزار دفاتر فنی ، فتوکپی و تكثير

208

130

5000

1100

نرم افزار فروشگاههای كالاهای پلاستیکی و ملامين

210

131

5000

4000

نرم افزار فرش و موكت فروشی ها

211

132

10000

5000

نرم افزار شركتهای خدمات مهندسی و مهندسین مشاور

212

133

10000

4000

نرم افزار آدرس های ايميل و  وب سايت شركتها ، موسسات و كارخانجات ايران

226

134

38000

80000000

نرم افزار 100 ميليون آدرس ايميل شركتهای جهان 2014 ( در قالب دو عدد سی دی )

227

135

50000

6000000

نرم افزار اطلاعات تجاری و صنعتی پنج قاره 2014 ( در قالب پنج عدد سی دی )

606

136

تماس

***

دهها نرم افزار ديگر ( حاوی هزاران آدرس )

***

***

تماس

***

نرم افزارهای بانک اطلاعات مشاغل بصورت سفارشی و بر اساس نياز و تقاضای متقاضی

***

***

مشخصات عمومی نرم افزارهای تجارت صنعت کشاورزی معدن و خدمات

          ◄  نرم افزارها حاوی جدید ترین مشخصات شرکتها ، موسسات ، کارخانجات ، واحدهای صنفی ، کارگاههای تولیدی

               صنعتی ، تعميرگاهها و فروشگاههای فعال در سطح کشور مشتمل بر نام ، آدرس دفتر مركزی ( و یا آدرس کارخانه ) بهمراه

               شرح زمينه فعاليت ، تلفن ، فكس ، ایمیل و وب سایت و نیز صندوق پستی می باشد

نرم افزارهای بین المللی ، مشخصات شركتهای خارجی در سطح بیش از یکصد كشور جهان را شامل می شوند.

با امكان جستجوی نام ، آدرس و  نوع فعاليت

با امكان تهیه گزارش و آمار شرکتها و موسسات مورد نظر در جستجوها

با امکان ویرایش ، اصلاح ، اضافه نمودن و حذف اطلاعات

با امكان چاپ گزارش در قالبهای مختلف از جمله با فرمت ليبل آدرسهای پستی ( با امكان انتخاب شركتهای مورد نظر )

بانضمام نرم افزار تماس تلفنی و  ارسال گروهی فكس به شركتهای مورد نظر

بانضمام نرم افزار ارسال گروهی پيام تلفنی بصورت اتوماتيک به شركتهای مورد نظر

بانضمام نرم افزار ارسال گروهی ايميل به شركتهای مورد نظر ( با امکان ارسال ايميل به ده هزار آدرس ايميل در هر نوبت )

امكان ادغام اطلاعات چند نرم افزار در يك پكيج

سرعت و دقت بالا در بازیابی و جستجوی اطلاعات

قابل استفاده بعنوان دفترچه تلفن كامپيوتری حرفه ای و منحصربفرد با امكانات متعدد

با قابليت تهيه فايل پشتيبان ( Backup )

دارای امكان جستجوی سريع اطلاعات تکمیلی بصورت آنلاين در شبكه اينترنت

دارای ليست آدرس و مشخصات سايتهای اينترنی مرتبط

دارای امكانات جانبی متنوع با كاربردهای اداری ، بازرگانی ، آماری ، اقتصادی و شخصی

قابل نصب تحت شبكه بدون محدوديت

سازگار با كليه ويندوزها

بهمراه كليه نرم افزارها ، برنامه های Utility مفيد و کاربردی مرتبط ارائه مي گردد.

نرم افزارها بر روی CD ( بدون محدوديت دفعات نصب ) ارائه و نيز دارای پشتیبانی مي باشند.

قابل توجه : بانک اطلاعات بصورت فایلهای اکسل و اکسس نیز ارائه می شود .