لیست بانک اطلاعات مشاغل

قیمت تومان  تعدادآدرس  عنوان بانک اطلاعات کد ردیف
۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰  بانک اطلاعات صادرکنندگان ، واردکنندگان و تجار ۱۰۶ ۱
۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات ساختمان ۱۰۷ ۲
۱۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات حرارتی، برودتی و تاسیسات ۱۰۸ ۳
۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات نفت، گاز و پتروشیمی ۱۰۹ ۴
۱۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰  بانک اطلاعات شرکتهای تعاونی ۱۱۰ ۵
۱۵۰۰۰ ۳۲۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات برق، الکترونیک، مخابرات و سیستمهای ایمنی ۱۱۱ ۶
۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات حمل و نقل ۱۱۲ ۷
۱۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات کشاورزی و دامپروری ۱۱۳ ۸
۱۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات شیمیایی و پلاستیک ۱۱۴ ۹
۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات غذایی ۱۱۵ ۱۰
۱۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات بهداشتی، دارویی و پزشکی ۱۱۶ ۱۱
۵۰۰۰ ۷۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع دریایی ۱۱۷ ۱۲
۱۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات کامپیوتر و ماشینهای اداری ۱۱۸ ۱۳
۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات نساجی، بافندگی و پوشاک ۱۱۹ ۱۴
۵۰۰۰ ۶۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات معدن ۱۲۰ ۱۵
۵۰۰۰ ۵۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات چوب و مبلمان ۱۲۱ ۱۶
۱۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات آب و فاضلاب ۱۲۲ ۱۷
۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات چاپ، انتشارات و تبلیغات ۱۲۳ ۱۸
۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات بسته بندی ۱۲۴ ۱۹
۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع کانی غیر فلزی ۱۲۵ ۲۰
۵۰۰۰ ۵۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات فرش ۱۲۶ ۲۱
۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع فلزی ۱۲۷ ۲۲
۵۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات موسسات حسابداری و حسابرسی ۱۲۸ ۲۳
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات لوازم ورزشی ۱۲۹ ۲۴
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات لوازم تحریر و مهندسی ۱۳۰ ۲۵
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات اتومبیل، خودرو و موتور سیکلت ۱۳۱ ۲۶
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات وسایل آزمایشگاهی ۱۳۲ ۲۷
۵۰۰۰ ۵۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات لوازم خانگی ۱۳۳ ۲۸
۵۰۰۰ ۶۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات صوتی ، تصویری ، فیلم ، عکس و سینما ۱۳۴ ۲۹
۱۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰  بانک اطلاعات موسسات علمی ، آموزشی و تحقیقاتی ۱۳۵ ۳۰
۵۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات کارخانجات و کارگاههای تولیدی  و صنعتی ۱۳۶ ۳۱
۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات راهسازی و راهداری ۱۳۷ ۳۲
۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰  بانک اطلاعات موسسات خدمات شهری و اداری ۱۳۸ ۳۳
۵۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع دستی ۱۴۰ ۳۴
۱۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات قطعات ماشین آلات و ابزارآلات صنعتی ۱۴۱ ۳۵
۵۰۰۰ ۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات ابزارآلات موسیقی ۱۴۲ ۳۶
۵۰۰۰ ۱۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع اسباب بازی ۱۴۳ ۳۷
۵۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع روشنایی ۱۴۴ ۳۸
۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰  بانک اطلاعات موسسات خدمات مسافرتی، ایرانگردی و جهانگردی ۱۴۵ ۳۹
۵۰۰۰ ۷۰۰  بانک اطلاعات صنایع و خدمات جواهرآلات و مرصعات ۱۴۶ ۴۰
۵۰۰۰ ۱۵۰۰  بانک اطلاعات موسسات خدمات بیمه ۱۴۷ ۴۱
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات نشریات و ناشرین ۱۴۸ ۴۲
۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰  بانک اطلاعات بیمارستانها، مراکز درمانی، آزمایشگاهها و داروخانه ها ۱۴۹ ۴۳
۱۰۰۰۰ ۶۰۰۰  بانک اطلاعات موسسات تهیه مسکن و  تعاونی های مسکن ۱۵۰ ۴۴
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰  بانک اطلاعات هتل ها و مراکز سیاحتی و تفریحی ۱۵۱ ۴۵
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات موسسات تاکسی سرویس ۱۵۲ ۴۶
۲۵۰۰۰ ۹۴۰۰۰  بانک اطلاعات تلفن شرکتها، موسسات و کارخانجات ۱۵۳ ۴۷
۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰  بانک اطلاعات تلفن اصناف تهران بزرگ ۱۵۴ ۴۸
۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰  بانک اطلاعات فروشندگان قطعات یدکی و تعمیرگاههای ماشین آلات، اتومبیل و خودرو ۲۰۹ ۴۹
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی ۱۸۳ ۵۰
۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان آذربایجان شرقی ۱۵۵ ۵۱
۵۰۰۰ ۵۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان آذربایجان غربی ۱۵۶ ۵۲
۵۰۰۰ ۲۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان اردبیل ۱۵۷ ۵۳
۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان اصفهان ۱۵۸ ۵۴
۵۰۰۰ ۱۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان ایلام ۱۵۹ ۵۵
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان بوشهر ۱۶۰ ۵۶
۵۰۰۰ ۱۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۶۱ ۵۷
۵۰۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان تهران و  البرز ۱۶۲ ۵۸
۵۰۰۰ ۲۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان چهارمحال و بختیاری ۱۶۳ ۵۹
۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان خراسان – رضوی، شمالی و جنوبی ۱۶۴ ۶۰
۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان خوزستان ۱۶۵ ۶۱
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان زنجان ۱۶۶ ۶۲
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان سمنان ۱۶۷ ۶۳
۵۰۰۰ ۲۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان سیستان و بلوچستان ۱۶۸ ۶۴
۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان فارس ۱۶۹ ۶۵
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع ، تجارت و خدمات استان قزوین ۱۹۳ ۶۶
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان قم ۱۸۴ ۶۷
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان کردستان ۱۷۰ ۶۸
۵۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان کرمان ۱۷۱ ۶۹
۵۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان کرمانشاه ۱۷۲ ۷۰
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان گلستان ۲۲۰ ۷۱
۱۰۰۰۰ ۶۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان گیلان ۱۷۳ ۷۲
۵۰۰۰ ۲۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان لرستان ۱۷۴ ۷۳
۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان مازندران ۱۷۵ ۷۴
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان مرکزی ۱۷۶ ۷۵
۵۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان هرمزگان ۱۷۷ ۷۶
۵۰۰۰ ۲۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان همدان ۱۷۸ ۷۷
۵۰۰۰ ۳۵۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات استان یزد ۱۷۹ ۷۸
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی جامع اروپا ۶۰۰ ۷۹
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی جامع آسیا ۶۰۱ ۸۰
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی جامع خاورمیانه ۶۰۲ ۸۱
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی جامع اقیانوسیه ۶۰۳ ۸۲
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی جامع آفریقا ۶۰۴ ۸۳
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی جامع آمریکا ۶۰۵ ۸۴
۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صادرکنندگان، واردکنندگان و تجار ۵۰۶ ۸۵
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع برق، الکترونیک و مخابرات ۵۱۱ ۸۶
۵۰۰۰ ۹۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات حمل و نقل ۵۱۲ ۸۷
۵۰۰۰ ۸۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات کشاورزی و دامپروری ۵۱۳ ۸۸
۵۰۰۰ ۷۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع شیمیایی و پلاستیک ۵۱۴ ۸۹
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات غذایی ۵۱۵ ۹۰
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات بهداشتی، دارویی و پزشکی ۵۱۶ ۹۱
۵۰۰۰ ۱۰۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات کامپیوتر و ماشینهای اداری ۵۱۸ ۹۲
۵۰۰۰ ۹۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات نساجی، بافندگی و پوشاک ۵۱۹ ۹۳
۵۰۰۰ ۶۰۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات چوب و مبلمان ۵۲۱ ۹۴
۵۰۰۰ ۷۵۰  بانک اطلاعات بین المللی صنایع و خدمات بسته بندی ۵۲۴ ۹۵
۵۰۰۰ ۱۳۰۰  بانک اطلاعات بین المللی نشریات و ناشرین ۵۴۸ ۹۶
۵۰۰۰ ۲۲۰۰  بانک اطلاعات بازار تهران ۲۲۱ ۹۷
۴۵۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات تهران و حومه ۲۱۳ ۹۸
۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات شرق تهران ۲۲۳ ۹۹
۵۰۰۰ ۱۳۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات غرب تهران ۲۲۴ ۱۰۰
۵۰۰۰ ۹۵۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات شمال تهران ۲۲۵ ۱۰۱
۵۰۰۰ ۹۵۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات کرج و حومه ۲۱۴ ۱۰۲
۵۰۰۰ ۸۵۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات دماوند و حومه ۲۱۵ ۱۰۳
۵۰۰۰ ۹۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات ورامین و حومه ۲۱۶ ۱۰۴
۵۰۰۰ ۹۵۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات اسلام شهر و حومه ۲۱۷ ۱۰۵
۵۰۰۰ ۸۰۰  بانک اطلاعات صنایع، تجارت و خدمات ساوه و حومه ۲۲۲ ۱۰۶
۱۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰  بانک اطلاعات شرکتها و موسسات جدیدالتاسیس ۲۱۸ ۱۰۷
۵۰۰۰ ۱۵۰۰  بانک اطلاعات مراکز پخش و فروشگاههای مواد غذایی ۲۱۹ ۱۰۸
۵۰۰۰ ۷۵۰  بانک اطلاعات بنگاههای معاملات اتومبیل ۱۸۵ ۱۰۹
۵۰۰۰ ۸۵۰  بانک اطلاعات قنادیها و خشکبار فروشی ها ۱۸۶ ۱۱۰
۵۰۰۰ ۸۰۰  بانک اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان ۱۸۷ ۱۱۱
۵۰۰۰ ۶۰۰۰  بانک اطلاعات رستوران ها، اغذیه فروشی ها و تالارهای پذیرایی ۱۸۸ ۱۱۲
۵۰۰۰ ۳۰۰۰  بانک اطلاعات پارچه فروشی ها و خیاطی ها ۱۸۹ ۱۱۳
۵۰۰۰ ۷۰۰  بانک اطلاعات گل فروشی ها ۱۹۰ ۱۱۴
۵۰۰۰ ۸۰۰  بانک اطلاعات فروشگاههای مواد پروتئینی، گوشت، مرغ  و ماهی ۱۹۱ ۱۱۵
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات فروشگاها و تعمیرگاههای لوازم صوتی و تصویری ۱۹۴ ۱۱۶
۵۰۰۰ ۲۰۰۰  بانک اطلاعات فروشگاهها و تعمیرگاههای لوازم خانگی ۱۹۵ ۱۱۷
۵۰۰۰ ۱۰۰۰  بانک اطلاعات عکاسی ها و موسسات فیلمبرداری ۱۹۶ ۱۱۸
۵۰۰۰ ۸۵۰  بانک اطلاعات سالن های آرایش و زیبایی ۱۹۷ ۱۱۹
۵۰۰۰ ۹۰۰  بانک اطلاعات ساعت فروشی ها و تعمیرگاههای ساعت ۱۹۸ ۱۲۰
۵۰۰۰ ۷۰۰  بانک اطلاعات فروشگاههای پوشاک، البسه ، کیف و کفش ۱۹۹ ۱۲۱
۵۰۰۰ ۱۲۰۰  بانک اطلاعات رنگ فروشی ها و فروشگاههای ابزارآلات ساختمانی ۲۰۰ ۱۲۲
۵۰۰۰ ۸۵۰  بانک اطلاعات فروشگاههای لوازم ورزشی ۲۰۱ ۱۲۳
۵۰۰۰ ۹۵۰  بانک اطلاعات فروشگاههای چوب و مبلمان ۲۰۲ ۱۲۴
۵۰۰۰ ۸۰۰  بانک اطلاعات آبمیوه و بستنی فروشی ها ۲۰۳ ۱۲۵
۵۰۰۰ ۷۵۰  بانک اطلاعات فروشگاههای کتاب، روزنامه ، لوازم تحریر و مهندسی ۲۰۴ ۱۲۶
۵۰۰۰ ۹۵۰  بانک اطلاعات فروشگاهها و تعمیرگاههای تلفن، فکس و موبایل ۲۰۵ ۱۲۷
۵۰۰۰ ۱۰۰۰  بانک اطلاعات مدارس و هنرستانهای غیر انتفاعی و دولتی ۲۰۶ ۱۲۸
۵۰۰۰ ۹۵۰  بانک اطلاعات الکتریکی ها و فروشندگان و تعمیرگاههای وسایل برقی ۲۰۷ ۱۲۹
۵۰۰۰ ۱۲۰۰  بانک اطلاعات دفاتر فنی، فتوکپی و تکثیر ۲۰۸ ۱۳۰
۵۰۰۰ ۱۱۰۰  بانک اطلاعات فروشگاههای کالاهای پلاستیکی و ملامین ۲۱۰ ۱۳۱
۵۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات فرش و موکت فروشی ها ۲۱۱ ۱۳۲
۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰  بانک اطلاعات شرکتهای خدمات مهندسی و مهندسین مشاور ۲۱۲ ۱۳۳
۱۰۰۰۰ ۴۰۰۰  بانک اطلاعات آدرس های ایمیل و وب سایت شرکتها، موسسات و کارخانجات ایران ۲۲۶ ۱۳۴
 تماس *** دهها بانک اطلاعات دیگر حاوی هزاران آدرس ***  ***
تماس ***  نرم افزارهای بانک اطلاعات مشاغل بصورت سفارشی و بر اساس نیاز و تقاضای متقاضی ***  ***
         
         

مشخصات عمومی بانک های اطلاعات مشاغل

تجارت، صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات

  کلیه بانک های اطلاعات مشاغل در قالب فایل اکسس یا اکسل ارائه می شوند.

  بانک های اطلاعات حاوی جدید ترین مشخصات شرکتها، موسسات، کارخانجات، واحدهای صنفی، کارگاههای تولیدی

صنعتی ، تعمیرگاهها و فروشگاههای فعال در سطح کشور مشتمل بر نام، آدرس دفتر مرکزی ( و یا آدرس کارخانه ) بهمراه

شرح زمینه فعالیت، تلفن، فکس، ایمیل و وب سایت و نیز صندوق پستی می باشد.

◄  بانکهای اطلاعات بین المللی، مشخصات شرکتهای خارجی در سطح بیش از یکصد کشور جهان را شامل می شوند.

◄  با امکان ادغام اطلاعات چند بانک اطلاعات در یک فایل

◄  امکان تهیه گزارش و بانک اطلاعات تخصصی بر اساس نیاز خاص و تخصصی متقاضیان برای کلیه مشاغل

لینک دانلود فایلهای درخواستی پس از سفارش ارائه می شود.

     کلمات کلیدی :   بانک اطلاعات مشاغل


در تماس با ما درنگ نکنید!    ما آماده پاسخگوئی در زمینه آگهی فوق هستیم . . .

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات زرین ندا

تلفن دفتر مرکزی    ۸۸۵۲۳۱۱۳  –  ۸۸۵۴۵۸۸۵  –   ۸۸۵۴۵۷۷۵   –  ۸۸۵۲۸۷۶۶   –  ۸۸۵۲۸۷۶۷

فکس    ۸۸۵۴۵۷۷۵  –  ۸۸۵۲۸۷۶۷

موبایل   ۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵