لیست شرکتها و موسسات فعال در زمینه پوشاک

تولیدی پوشاک ملکه
malakehsport.com
ایمیل info@malakehsport.com
تلفن ۳۳۹۴۲۸۱۰ ۳۳۹۶۴۵۵۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
ایران کنزو شاپ
irankenzoshop.com
ایمیل info@irankenzoshop.com
تلفن ۷۷۲۹۶۱۰۲
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
پوشاک مردانه هیراد
hiradonline.net
تلفن ۲۲۲۶۹۵۲۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
شرکت پرشه نگاران
parsheh.com
ایمیل info@parsheh.com
تلفن ۲۲۱۳۰۱۸۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
آرتمن آموزش کودک
arteman.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مؤسسه تولیدی دوریس
doris-fashion.ir
ایمیل info@doris-fashion.ir
تلفن ۶۶۹۶۹۱۷۴
فکس ۶۶۹۵۱۹۷۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
پوشاک هاکوپیان
hacoupian.net
ایمیل hacoupian@neda.net
تلفن ۸۸۸۲۷۸۸۲
فکس ۸۸۸۲۰۲۶۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مبتکران پیشتاز
pishtazsports.com
ایمیل info@pishtazsports.com
تلفن ۸۸۸۴۳۱۸۸
فکس ۸۸۸۴۳۱۸۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
تولیدی جامه گران (سهامی خاص)
arianjeans.com
تلفن ۶۶۴۹۶۳۵۸
فکس ۶۶۴۶۶۸۵۶