لیست شرکتهاى فعال در زمینه چوب و مبلمان

شرکت تولیدی کابین گستر رز
cabingostar.ir
تلفن ۴۴۰۹۳۰۹۳ ۴۴۰۹۳۰۹۴
فکس ۴۴۰۹۳۰۹۳
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مبلمان اداری محیط آرا
mohitara.com
تلفن ۸۷۴۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مبلمان اداری نوژن
chydmanenujan.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
نفیس کاران
nafiskaran.com
ایمیل sales@nafiskaran.com
تلفن ۲۲۱۴۷۵۱۴ ۲۲۱۳۱۱۵۴
فکس ۲۲۱۳۱۱۵۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مبلمان شمشیری
mobleshamshiri.com
ایمیل info@shamshiri.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مبلمان اداری دنا
denafurniture.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
گالری مبلمان قرن ۲۱
moblerahati.com
تلفن ۷۷۴۵۵۱۹۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
irfurnitureunion.ir
ایمیل info@irfurnitureunion.ir
تلفن ۸۸۶۱۵۷۹۷
فکس ۸۸۰۶۴۹۸۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
گروه صنعتی تاک تیک
taakteek.com
ایمیل info@taakteek.com
تلفن ۰۴۴۱۲۷۵۲۶۹۹
فکس ۰۴۴۱۲۷۵۲۶۹۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مبلمان اداری پارلاق
parlagh.com
ایمیل info@parlagh.com
تلفن ۰۴۴۱۲۶۲۰۹۵۷
فکس ۰۴۴۱۲۶۲۰۹۵۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
پانوآ
panoa.ir
ایمیل info@panoa.ir
تلفن ۲۶۲۰۴۴۷۲
فکس ۲۲۰۲۶۵۹۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنایع چوب و فلز اعتماد
etemad-co.com
ایمیل twofan666@yahoo.com
تلفن ۷۷۳۴۰۴۲۱
فکس ۷۷۳۴۰۴۲۲
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مبلمان اداری آرکا
arka-trading.com
ایمیل sales@arka-trading.com
تلفن ۶۶۷۰۱۷۰۵
فکس ۶۶۷۶۰۱۵۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مبلمان اداری کاربین
karbinwood.com
ایمیل info@karbinwood.com
تلفن ۸۸۲۱۲۳۰۳
فکس ۸۸۲۱۲۳۰۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
افراز یراق پاسارگاد
hafele.com.tr.ifa
ایمیل a_manshouri@comtxt.com
تلفن ۲۶۱۳۲۴۹۸
فکس ۲۲۸۳۱۵۴۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنعتی نیکو سازان اصفهان
yasun.ir
ایمیل info@yasun.ir
تلفن ۰۳۱۱۵۷۲۳۲۸۲
فکس ۰۳۱۱۵۷۲۳۲۸۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
گروه صنعتی اطلس سازان
atlassazan.ir
تلفن ۸۸۱۹۱۷۳۴
فکس ۸۸۱۹۱۷۳۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
توکا
tookaco.com
ایمیل tooka@tookaco.com
تلفن ۸۸۹۱۲۲۶۶
فکس ۸۸۹۱۲۲۶۰