لیست شرکتهاى فعال در زمینه مخابرات

 

گروه مخابراتی فراگر
faragar.com
ایمیل info@faragar.com
تلفن ۰۲۶۳۲۲۰۲۷۳۲ ۰۲۶۳۲۸۶۶۸۲۳ ۰۹۱۲۲۸۸۴۳۱۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
شرکت ره نگار
rahnegar.com
ایمیل info@rahnegar.com
تلفن ۸۸۹۲۳۶۵۵
فکس ۸۸۹۲۳۶۵۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی
sgccir.com
تلفن ۴۴۴۰۶۶۵۱
فکس ۴۴۴۰۷۵۲۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
شرکت داده پردازان ایتوک
itocco.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
شرکت پرداز اطلاع رسان
pardaz.net
ایمیل info@pardaz.net
تلفن ۲۲۰۲۷۲۰۲ ۲۶۲۱۱۰۵۸ ۲۶۲۱۱۰۷۷ ۷۶۲۵۰۴۰۰
فکس ۲۶۲۱۰۸۸۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
شرکت مهندسی شبکه و مخابرات پردازشگران اطلاعات و شبکه آینده فردا نت
fardanetwork.com
ایمیل info@fardanetwork.com
تلفن ۷۷۱۸۳۷۳۴
فکس ۷۷۱۸۶۱۱۳
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهرستان بابل
embabol.com
ایمیل info@embabol.com
تلفن ۰۱۱۱۲۲۵۵۰۹۷
فکس ۰۱۱۱۲۲۵۵۰۹۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
پارس اندیشه مهرگان
mehregun.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
شرکت تتیس مهر آریا
tatis.co
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مهندسی آوای روز
arecosoft.com
ایمیل info@arecosoft.com
تلفن ۸۸۳۳۱۸۹۹
فکس ۸۸۳۳۷۲۶۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
ریز سازگان تکین
takin-ms.com
ایمیل sales1@takin.co
تلفن ۸۸۴۰۳۴۵۲
فکس ۸۸۴۰۷۳۲۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
گروه صنعتی پتسا
patsaind.com
ایمیل info@patsaind.com
تلفن ۸۸۰۴۷۶۲۶
فکس ۸۸۰۴۰۸۸۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
فن آوران انیاک رایانه
eniac-tech.com
ایمیل info@eniac-tech.com
تلفن ۸۱۰۷۴
فکس ۸۸۳۶۰۰۱۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
توسعه کاربردی فناوری اطلاعات تکفام
tacfam.com
ایمیل info@tacfam.com
تلفن ۲۳۰۰۳۰۰۰
فکس ۲۲۸۱۸۵۳۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
رسا رایانه سینا
rasarayaneh.com
ایمیل info@rasarayaneh.com
تلفن ۸۴۲۲۸۸۴۲
فکس ۸۸۵۵۲۲۷۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
میکرو سیستمهای ایران
iranmicrosystems.com
ایمیل admin@iranmicrosystems.com
تلفن ۸۸۷۹۴۵۴۴
فکس ۸۸۸۸۱۳۰۳
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
آسیا ندا (مسئولیت محدود)
asianneda.com
ایمیل info@asianeda.com
تلفن ۸۸۷۶۰۵۶۰
فکس ۸۸۷۶۰۵۶۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
شرکت ایزی ارتباط پارس
easyco.cc
ایمیل info@easyco.cc
تلفن ۸۸۳۱۸۲۹۱   ۸۴۲۸۲
فکس ۸۸۸۳۶۲۹۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مجتمع صنایع  رایانه و مخابرات برنامه نگار (سهامی خاص)
tcic.ir
ایمیل info@tcic.ir
تلفن ۴۴۹۸۰۰۹۳
فکس ۴۴۹۸۷۹۰۵

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تعداد سی هزار عدد چوک مخابراتی بفروش می رسد

https://zarinneda.com/?p=121

تلفن ۸۸۵۲۳۱۱۳

موبایل ۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵