فکس پاناسونیک میدان هفت حوض نارمک
تعمیرات فکس پاناسونیک در محدوده نارمک
و تهرانپارس و تهران نو و میدان رسالت

مرکز ماشینهای اداری دی
۸۸۵۲۳۱۱۳
۲۲۲۷۳۵۷۶
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵

کد آگهی ۱۰۰۰۰۰۱۳۲۷