مرکز ماشینهای اداری دی باسابقه ترین موسسه ی خدمات ماشینهای اداری در محدوده خیابان حافظ و خیابان طالقانی و چهارراه کالج می باشد. خدمات ما شامل سرویس و نگهداری پرینترهای HP CANON و شارژ کارتریج پرینترهای لیزر است.

شارژ کاتریج HP خیابان حافظ
تعمیرکار پرینتر HP خیابان حافظ
شارژ کارتریج خیابان حافظ
نمایندگی مجاز HP خیابان حافظ
شارژ کارتریج پل حافظ
شارژ کارتریج چهارراه کالج
شارژ کارتریج پرینتر خیابان حافظ
شارژ کارتریج HP خیابان حافظ
شارژ کارتریج کانن خیابان حافظ
فروش کارتریج پرینتر خیابان حافظ
تعمیرکار پرینتر خیابان حافظ
شارژ کارتریج درمحل محدوده خیابان حافظ و بهجت آباد

مرکز ماشینهای اداری دی
۸۸۵۲۳۱۱۳ – ۶۶۷۶۴۹۰۱
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵