مرکز ماشینهای اداری دی با بیش از سی سال سابقه قدیمی ترین نام در محدوده بلوار افریقا و خیابان ظفر محسوب می شود:

شارژ کارتریج پرینتر برج پم
شارژ کارتریج پرینتر کانن برج پم
شارژ کارتریج پرینتر اچ پی برج پم
شارژ کارتریج پرینتر HP برج پم
شارژ کارتریج پرینتر CANON برج پم
شارژ کارتریج چاپگربرج پم
شارژ کارتریج پرینتر در محدوده بلوار افریقا
شارژ کارتریج پرینتر بلوار نلسون ماندلا
شارژ کارتریج پرینتر برج پم
شارژ کارتریج پرینتر برج پم

سرویس در محل با ایاب و ذهاب رایگان

مرکز ماشینهای اداری دی
۲۲۲۷۳۵۷۶
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵