مرکز ماشینهای اداری دی با بیش از سی سال سابقه در زمینه ی شارژ کارتریج پرینترهای HP و CANON ازجمله ی قدیمی ترین شرکتهای خدمات ماشینهای اداری دی خیابانهای شریعتی و ملک و سهروردی جنوبی و محدوده تاکسی رانی و خیابان ترکمنستان می باشد.

شارژ کارتریج خیابان ملک
شارژ کاتریج خیابان ملک
شارژ کارتریج HP خیابان ملک
شارژ کارتریج CANON خیابان ملک
نمایندگی کانن محدوده تاکسیرانی
شارژ کارتریج اچ پی خیابان ملک
شارژ کارتریج کانن خیابان ملک
نمایندگی پرینتر HP خیابان ملک
نمایندگی کانن خیابان ملک
نمایندگی HP خیابان ملک

مرکز ماشینهای اداری دی
۸۸۵۲۳۱۱۳
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵