مرکز ماشینهای اداری دی با بیش از سی سال سابقه در امر خدمات ماشینهای اداری از جمله ی قدیمی ترین موسسات خدمات پرینتر در شرق تهران می باشد:
شارژ کاتریج خیابان سامان نارمک
شارژ کاترریج خیابان سامان نارمک
شارژ کاتریج پرینتر خیابان سامان نارمک
شارژ کاتریج HP خیابان سامان نارمک
شارژ کاتریج CANON خیابان سامان نارمک
شارژ کاتریج اچ پی خیابان سامان نارمک
شارژ کاتریج کانن خیابان سامان نارمک
نمایندگی کانن نارمک
نمایندگی HP نارمک


مرکز ماشینهای اداری دی
۷۷۹۲۷۵۴۷
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵