خریدار کامپیوتر دست دو

خریدار کیس کامپیوتر قدیمی + هارددیسک + رم + سی پی یو

مرکز ماشینهای اداری دی

۸۸۵۲۳۱۱۳

۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵