مر کز ماشینهای اداری دی با بیش از سی سال سابقه قدیمی ترین موسسه ی خدمات پرینتر در محدوده پارک شهر محسوب می گردد:

خدمات پرینتر روبروی پارک شهر
شارژ کارتریج پرینتر روبروی پارک شهر
تعمیرگاه مجاز چاپگر روبروی پارک شهر
خدمات مجاز چاپگر خیابان حافظ

سرویس در محل با ایاب و ذهاب رایگان


مرکز ماشینهای اداری دی
۶۶۷۶۴۹۰۱
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵