مرکز ماشینهای اداری دی باسابقه ترین موسسه ی خدمات پرینتر در شرق تهران علی الخصوص نارمک و منطقه ی هشت شهرداری می باشد:
تعمیر پرینتر خیابان سامان نارمک
تعمیرات پرینتر خیابان سامان نارمک
تعمیرگاه مجاز پرینتر خیابان سامان نارمک
تعمیر پرینتر HP خیابان سامان نارمک
تعمیر پرینتر CANON خیابان سامان نارمک
تعمیر پرینتر اچ پی خیابان سامان نارمک
نمایندگی کانن نارمک
تعمیر پرینتر کانن خیابان سامان نارمک
خدمات مجاز پرینتر خیابان سامان نارمک
نمایندگی مجاز پرینتر خیابان سامان نارمک


مرکز ماشینهای اداری دی
۷۷۹۲۷۵۴۷
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵