مرکز ماشینهای اداری دی بعنوان قدیمی ترین و باسابقه ترین شرکت خدمات ماشینهای اداری مفتخر است که همواره به امر خدمات پرینتر در محدوده ی عباس آباد ازجمله خیابان سهروردی اشتغال داشته:

تعمیرات پرینتر کانن سهروردی
تعمیر پرینتر کانن سهروردی
تعمیرگاه مجاز پرینتر کانن سهروردی
خدمات مجاز پرینتر کانن سهروردی
نماینده مجاز پرینتر کانن سهروردی
آدرس نمایندگی مجاز ماشینهای اداری اچ پی و کانن
نمایندگی مجاز پرینتر کانن سهروردی
آدرس نمایندگی مجاز ماشینهای اداری کانن
تعمیرات پرینتر CANON سهروردی
تعمیرات پرینتر کانن درمحل سهروردی
تعمیرکار مجاز پرینتر کانن سهروردی
تعمیرکار پرینتر کانن سهروردی
سرویس مجاز پرینتر کانن سهروردی

سرویس در محل با ایاب و ذهاب رایگان

مرکز ماشینهای اداری دی
۸۸۵۲۳۱۱۳
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵