مرکز ماشینهای اداری دی با بیش از سی سال سابقه در زمینه خدمات ماشینهای اداری بعنوان قدیمی ترین شرکت خدمات پرینتر در محدوده امیر آباد ( خیابان کارگر شمالی ) شناخته می شود:

تعمیرات پرینتر کانن امیرآباد
تعمیر پرینتر کانن امیرآباد
تعمیرگاه مجاز پرینتر کانن امیرآباد
خدمات پرینتر کانن امیرآباد
خدمات مجاز پرینتر کانن امیرآباد
آدرس نمایندگی مجاز ماشینهای اداری کانن
تعمیرات پرینتر CANON امیرآباد
تعمیرات پرینتر کانن امیرآباد شمالی
تعمیرگاه مرکزی پرینتر کانن امیرآباد
سرویس مجاز پرینتر کانن امیرآباد
نمایندگی مجاز پرینتر کانن امیرآباد
نمایندگی پرینتر کانن امیرآباد
تعمیرکار پرینتر کانن امیرآباد

سرویس در محل با ایاب و ذهاب رایگان

مرکز ماشینهای اداری دی
۸۸۵۲۳۱۱۳
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵