تعمیرات چاپگرهای خود را به تکنسین های ماهر مرکز ماشینهای اداری دی بسپارید:

تعمیرات پرینتر برج پم
تعمیرات پرینتر کانن برج پم
تعمیرات پرینتر اچ پی برج پم
تعمیرات پرینتر HP برج پم
تعمیرات پرینتر CANON برج پم
تعمیرات چاپگر برج پم
تعمیرات پرینتر بلوار افریقا
تعمیرات پرینتر بلوار نلسون ماندلا

سرویس در محل با ایاب و ذهاب رایگان

مرکز ماشینهای اداری دی
۲۲۲۷۳۵۷۶
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵