تعمیرات فاکس میدان ونک
تعمیرات فکس در محدوده میدان ونک
خدمات انواع فکسهای Panasoni Sharp
تعمیرات پرینتر
شارژ کارتریج پرینتر و فکس
تحویل رول و فیلم فکس در محل
با ایاب و ذهاب رایگان

مرکز ماشینهای اداری دی
۸۸۵۲۳۱۱۳
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵

کد آگهی: ۱۶۶۵