مرکز خدمات صوتی و تصویری دی آمادگی خود را برای تعمیرات رادیوهای لامپی قدیمی اع لام می دارد!
تعمیرات رادیوهای لامپی آلمانی قدیمی
تعمیرات رادیوهای قدیمی
تعمیرات رادیو لامپی قدیمی
تعمیر رادیولامپی
برای تعمیر رادیوی لامپی خود از تعمیرکار قدیمی بهره بگیرید!
سرویس رادیو قدیمی
تعمیرات رادیوهای لامپی گروندیگ
تعمیرات رادیوهای لامپی RCA

تعمیرات رادیوهای لامپی و قدیمی ی خود را به تعمیرکار باسابقه بسپارید!

مرکز خدمات صوتی و تصویری دی
۲۲۲۷۳۵۷۶
۸۸۵۲۳۱۱۳
۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵