آگهی سفارش سرمایه گذاری در دامین ( دامنه های اینترنتی )

یک شرکت فعال در زمینه دامین ،
نیاز به مشارکت و سرمایه گذاری در خصوص
خرید و فروش دامنه های اینترنتی دارد.

سرمایه گذاری در این زمینه دارای ضمانت صددرصد است.

تلفن تماس ۸۸۵۲۳۱۱۳
موبایل ۰۹۳۰۹۰٫۳۸۵۷۵