نرم افزار تغییر سریع DNS

نرم افزار تغییر سریع DNS به کمک این نرم افزار ، با زدن یک کلید ،  DNS کانکشن اینترنت کامپیوترتات را تغییر دهید! این نرم افزار قادر است ، سرعت دستیابی به سایتهای اینترنتی را با DNS های مختلف بررسی و به شما امکان انتخاب بهترین DNS  را می دهد! با امکان درج DNS های […]

ادامه مطلب