نرم افزار تغییر سریع DNS

به کمک این نرم افزار ، با زدن یک کلید ،  DNS کانکشن اینترنت کامپیوترتات را تغییر دهید!

این نرم افزار قادر است ، سرعت دستیابی به سایتهای اینترنتی را با DNS های مختلف بررسی

و به شما امکان انتخاب بهترین DNS  را می دهد!

با امکان درج DNS های مختلف ، بصورت دستی

قیمت ۲۰ هزار تومان

پس از سفارش ، لینک دانلود ارائه می شود!

تلفن سفارش  ۸۸۵۲۳۱۱۳ (تهران)       موبایل  ۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵