مرکز ماشینهای اداری دی

شارژ کارتریج پرینترهای لیزر درمحل

تعمیرات پرینترهای HP  و Canon  درمحل

خدمات پرینترهای لیزر
خدمات فکس

ملزومات اداری
تامین مواد مصرفی
فروش کارتریج
تلفن تماس ۸۸۵۲۳۱۱۳