تعمیرات فتوکپی در محدوده جردن

تحویل تونر و سایر اقلام مصرفی در محل

تعمیر انواع فتوکپی شارپ و سایر مارکها

مرکز ماشینهای اداری دی

۸۸۵۲۳۱۱۳

۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵

۲۲۲۷۳۵۷۶