شارژ کارتریج پرینتر در نارمک و تهران پارس

میدان هفت حوض

خیابان دردشت – چهارراه تلفنخانه – خیابان گلبرگ

تعمیرات پرینتر لیزر در محل

مرکز ماشینهای اداری دی

۷۷۹۲۷۵۴۷

۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵