تعمیر پرینتر در شمال تهران

تعمیر انواع پرینتر های لیزر در شمال تهران

مرکز ماشینهای اداری دی
تهران خیابان شهید بهشتی
بعد از سهروردی پلاک ۱۲۳
تلفن ۸۸۵۲۳۱۱۳
موبایل ۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵