تعمیر پرینتر جردن

تعمیر و سرویس انواع پرینتر در محل
در مناطق جردن و میرداماد

مرکز ماشینهای اداری دی
تهران خیابان شهید بهشتی
بعد از سهروردی پلاک ۱۲۳
تلفن ۸۸۵۲۳۱۱۳
موبایل ۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵