تعمیرات پرینتر نارمک

تعمیرات پرینتر در منطقه نارمک و تهرانپارس

تعمیر انواع پرینتر در کلیه مناطق شرق تهران

مرکز ماشینهای اداری دی
تلفن ۷۷۹۲۷۵۴۷
موبایل ۰۹۳۰۹۰۳۸۵۷۵